Smart City - Prelegenci

MODERATOR

 


Bartosz Dominiak - prowadzący Smart City Blog. Mieszkaniec Ursynowa od 1977 roku. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w ramach Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich) oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas z zakresu Prognozowania, Planowania Strategicznego i Foresight’u. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach publicznych zarówno centralnych (Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Zdrowia), jak i  samorządowych (Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd m.st. Warszawy). W latach 2006-2010 radny m.st. Warszawy, a w latach  2011-2015 naczelnik wydziału promocji w Dzielnicy Ursynów.

 


PRELEGENCI

 

Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia. Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim. W ostatnich latach ukończył studia MBA, ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w kraju i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Malezji i Wielkiej Brytanii. Przebywając w Londynie, zdobył certyfikat PRINCE2, potwierdzający umiejętności profesjonalnego zarządzania projektami. Od urodzenia mieszkaniec Gdyni, uhonorowany Złotą Honorową Odznaką Miłośnika Gdyni.

Piotr Kozłowskiekspert w zakresie M2M/IoT i innowacji (tj. e-SIM, NFC, LoRa, NbIoT, beacons, usługi chmurowe), od wielu lat związany z Orange Polska m.in. w obszarze operatorskim, regulacyjnym czy biznesowym – tu w szczególności w zakresie partnerstw, business development i wypracowaniu podstaw dla strategii podejścia do nowych usług. PM projektu Smart Lights, Smart Sender oraz ekspozycji Smart City Orange Polska.

Mariusz Woźniak - współpracownik firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. i prezes Fundacji Rewitalizacji Oświetlenia ATON. Zajmuje się kompleksowym wsparciem procesu modernizacji systemów oświetleniowych, podnosząc ich efektywność energetyczną oraz poprawiając bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. Doświadczony we współpracy zarówno z przedsiębiorstwami prywatnymi jak instytucjami administracji publicznej.

Włodzimierz Hrymniak - Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych w PFR S.A., menedżer Programu Flagowego E-bus, członek Rady NCBR. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, podyplomowych studiów z zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Zawodowo związany z ICT, energetyką, doradztwem biznesowym, zarządzaniem projektami/programami i startupami.

Justyna Król - właścicielka Pracowni Miejskiej specjalizującej się w innowacjach dla samorządów, od uspołecznionego foresightu miejskiego po zgrywalizowane konsultacje społeczne na temat technologii w miastach. Projekt miasta2050, który realizuje we współpracy z polskimi samorządami, pozwala różnym sektorom znaleźć wspólną przestrzeń na projektowanie przyszłości ich miast i przygotowywanie się na wyzwania, które mogą być widoczne dopiero, gdy spojrzy się na daleki horyzont. Przez ponad 3 lata pracowała dla Agendy ONZ ds. Rozwoju, przez ostatni rok wspierając w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji innowacji społecznych 22 biura krajowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i na południowym Kaukazie.

dr Piotr Grzymowicz - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Doktor nauk technicznych. W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn, od 2009 roku Prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na Prezydenta Olsztyna wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Piotr Ostrowski - Prezes Zarządu Europrojekty Consulting Sp. z o.o. Ekspert funduszy Unii Europejskiej, wieloletni praktyk w finansowaniu inwestycji ze środków UE wyspecjalizowany w procedurach udzielania dofinansowania unijnego, perspektywicznych strategii rozwoju przedsiębiorstw, aspektów wymagań ochrony środowiska, a ponadto modelowania i wdrażania nowych produktów na rynek. Autor oraz współautor ponad 1090 skutecznych dokumentacji aplikujących o dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych oraz strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tomasz Koprowiak - koordynator zespołu doradców energetycznych przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Otrzymał tytuł „EKO – LIDER” Warmii i Mazur. W latach 1990-2014 burmistrz gminy i miasta Kisielice. W 1998 roku rozpoczął proces wdrażania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii. W latach 2005-2012 przeprowadził proces inwestycyjny, polegający na budowie kotłowni na słomę oraz sieci cieplnej wraz z węzłami, dzięki czemu 85% miasta korzysta z niskoemisyjnego ogrzewania.

Piotr Zaremba - menedżer sektora publicznego z doświadczeniem w obszarze innowacji, energii i polityki klimatycznej. Autor Planu Rozwoju Elektromobilności, współautor projektu ustawy o elektromobilności. Ekspert rynku elektromobilności, zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i nowych modeli biznesowych. W ElectroMobility Poland odpowiada merytorycznie za zarządzanie projektem powstania polskiego samochodu elektrycznego. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Marek Sikora - absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki oraz studiów podyplomowych "Rynki Energii Elektrycznej". Ekspert w branży energetycznej z 20-letnim doświadczeniem, zawodowo zajmuje się energetyką rozproszoną, problemami bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz koncepcjami energetyki obywatelskiej, w tym koncepcji klastrów energii. Autor i współautor opracowań, koncepcji, projektów dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie, w prowadzeniu działalności przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, w tym koncepcji Smart City Brzeziny.

Dariusz Bogucki - Radca Ministra w Ministerstwie Energii. Teleinformatyk (absolwent WEiTI Politechniki Warszawskiej, doktorat w IPPT PAN). Ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w KSAP. Ekspert w obszarze finansowania projektów ze środków UE. Wykładowca akademicki. W administracji publicznej przeszedł drogę od specjalisty do zastępującego dyrektora generalnego MSWiA. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych. W latach 2007-2009 dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS nadzorował wdrożenie systemu Syriusz w urzędach pracy.

Piotr Nowiński - Dyrektor Marketingu Sektora Publicznego w Philips Lighting Poland. Ekspert w zakresie tematyki Smart Cities oraz IoT oraz wieloletni propagator tematyki energooszczędności. Przez ponad 6 lat pracował w Brukseli nad dyrektywami ds. oświetlenia oraz termomodernizacji. Absolwent Stosunków Międzynarodowych oraz Europeistyki.

Marcin Pluta - Burmistrz Miasta Brzeziny

Krzysztof Jan Stawnicki - Prezes Zarządu w Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, redaktor naczelny magazynu OZEON

Marta Żakowska - antropolożka kultury, członkini Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, współzałożycielka i redaktorka naczelna Magazynu Miasta.