Program targów

29.11.2017
10:00 – Otwarcie hal targowych dla zwiedzających
10:30 – Uroczyste otwarcie targów na głównej scenie z udziałem zaproszonych gości
11:00 – Wręczenie nagrody Żagiel Rozwoju
12:00 – Zamknięcie uroczystości otwarcia targów.
 
Warsztaty "Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni" (Innovative solutions for small and medium biogas plants)
(sala konferencyjna nr 1, I piętro)
10:00 – 10:30 Kawa powitalna  
10:30 - 10:40 Otwarcie warsztatów (UWM, Kierownik Projektu) 
10:40 - 11:00 Record Biomap Project: informacje o projekcie (DBFZ, Niemcy)
11:00 - 11:20 Innowacyjne rozwiązania w zakresie wstępnej obróbki substartu (UWM, Polska)
11:20 -11:40 Innowacyjne rozwiązania w zakresie fermentacji metanowej (firma z Niemiec)
11:40 - 12:00 Innowacyjne rozwiązania w zakresie metod uzdatniania biogazu (RISE, Szwecja)
12:00 - 12:20 Mała biogazownia - (Politechnika Częstochowska)
12:20 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 - 13:20 Innowacyjne rozwiązania w zakresie metod uzdatniania biogazu (firma ze Szwecji)
13:20 - 13:40 Urzadzenie do dezintegracji substratów organicznych przed procesem fermentacji metanowej  (Intersonic, Polska)
13:40 - 14:00 Reaktor fermentacyjny z klatkowym systemem mieszającym (UWM, Polska)
14:00 - 14:20 Możliwości finansowania inwestycji biogazowych w Polsce 
14:20 - 14:30 Podsumowanie
14:30  – 15:30 Lunch 
 
Konferencja „Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast“ 
(sala konferencyjna nr 2, I piętro)
11.00 - otwarcie konferencji
 
18:00 - Zamknięcie hal dla zwiedzających
20:00 - Wieczór branżowy
 
30.11.2017
10:00 – Otwarcie hal targowych dla zwiedzających
 
Konferencja „Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast“ 
(sala konferencyjna nr 2, I piętro)
10.00 - otwarcie konferencji
 
17:00 - zamknięcie hal dla zwiedzających.