Konferencja Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast

Termin: 29-30.11.2017
Miejsce: Ostróda, Expo Mazury (ul. Grunwaldzka 55), Sala Mazurska
Temat: Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast
 
 
Moderator i prowadzący konferencję: Bartosz Dominiak (Smart City Blog)
 
Dzień I (29.11)
  • Otwarcie  (11:00, Sala Mazurska)
Wystąpienie wprowadzające - Jak będą wyglądały polskie miasta za 15 lat?
Przedstawiciel Związku Miast Polskich
 
  • Blok tematyczny Strategie smart city w polskich miastach (miasto-region, polityka państwa wobec smart city, wyzwania dla polskich miast, rola mieszkańców) 
11:15 – 11:45
Prezentacja 1: Gdynia, Certyfikat ISO 37120 – Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia
Bartosz Bartoszewicz - Wiceprezydent Gdyni ds. Edukacji i Zdrowia 
 
11:45 – 12:00
Prezentacja 2: Wprowadzenie ISO 37120 w Gdańsku
Katarzyna Drozd-Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta w Gdańsku
 
12:00 – 12:30
Panel dyskusyjny 
 
  • Blok tematyczny Mobilne usługi miejskie (aplikacje, otwarte dane, startupy, e-urząd) 
12:45 – 13:00
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urządu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Narzędzia informatyczne dla gmin, powiatów i jednostek organizacyjnych w woj. warmińsko-mazurskim
 
13:00 – 13:30 Smart city - czy to w ogóle możliwe?
Jan Ekiel, CEO Liki Mobile Solutions - wystąpienie
Piotr Kozłowski, ekspert w zakresie M2M/IoT i innowacji (tj. e-SIM, NFC, LoRa, NbIoT, beacons, usługi chmurowe), Orange Polska - wystąpienie
 
13:30 – 13:45
Jarosław Nowicki, Telemedia Solutions - Wykorzystanie technologii bezprzewodowych do szybkich wdrożeń w sieciach Smart City
 
13:45 – 14:00
Maciej Wojciechowski, Blue Media - wystąpienie
 
14:00 – 14:30
Panel dyskusyjny 
 
14:30 – 15:00
Przerwa
 
  • Blok tematyczny Jak projektować miasta 8-80? (nietypowe podejście do projektowania przestrzeni publicznych, konsultacje społeczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały krajobrazowe, osoby niepełnosprawne) 
15:00 – 15:45
Magda Żakowska, redaktora naczelna Magazynu Miasta – Miasta 8-80, czyli miasta przyjazne starzeniu
 
15:45 – 16:00
Justyna Król, Pracownia Miejska - wystąpienie
 
16:00 – 16:25
Mariusz Woźniak, LUG Light Factory Sp. z o.o. - Nowoczesne systemy oświetleniowe a komfort ich użytkowników
 
 
Dzień II (30.11)
  • Otwarcie  (10:00, Sala Mazurska)
  • Blok tematyczny Transport w polskim mieście przyszłości (transport  publiczny,  carsharing,  e-mobility,  samochody autonomiczne, ekonomia współdzielenia, rola transportu indywidualnego, rower) 
10:00 – 10:30
Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyn - Budowa od podstaw miejskiej infrastruktury transportu publicznego, Tramwaj Olszyński
 
10:30 – 10:50
Emobility Poland - Koncepcja polskiego samochodu elektrycznego
 
10:50 – 11:20
Włodzimierz Hrymniak, Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych w PFR - wystąpienie
 
11:20 – 11:40
Rafał Czyżewski, Prezes Greenway Infrastrucutre Poland - Projekt budowy stacji ładowania dla samochodów elektrycznych
 
11:40 – 12:10
Panel dyskusyjny (moderator dyskusji: Krzysztof Jan Stawnicki, Prezes Zarządu w Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, redaktor naczelny magazynu OZEON)
 
  • Blok tematyczny Miasto – prosument? (czy miasto może być samowystarczalne energetycznie? OZE – mikrowiatraki, energia słoneczna, magazyny energii) 
12:10 – 12:40
Marcin Pluta, Burmistrz Brzezin, Wiceprzewodniczący Związku Miast Polskich – Brzeziny jako przykład wdrożenia efektywnej polityki OZE
dr hab. inż. Maciej Sibiński - wystąpienie
 
12:40 – 13:10
Piotr Ostrowski, Europrojekty Consulting - Bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich dla inwestycji SMART CITY – finansowanie kosztów projektowania, zarządzania, inwestycji i nadzoru
 
13:10 – 13:25
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie - wystąpienie
 
13:25 – 14:00
Panel dyskusyjny
 
14:00 - 14:30
Przerwa
 
  • Blok tematyczny „Jak cyfryzacja energetyki wpływa na współczesne miasta?” (jakie zmiany czekają miasta? energetyka w agendzie inteligentnych miast, infrastruktura, budynki/biurowce/obiekty sportowe, magazyny energii, optymalizacja zużycia energii) 
14:30 - 16:00
 
 
 
 
 
Kontakt w sprawie konferencji:
Piotr Łyżeń – Dyrektor Targów Energy Expo Arena, tel. 607 772 417, email: